ESPRESSO

Espresso là một loại thức uống bắt nguồn từ Ý. Từ Espresso có nghĩa là phô bày, thể hiện. Ý chỉ một loại cà phê được pha chế nhanh, rõ ràng và thể hiện trước mặt khách hàng. Thang độ rang cho Espresso thường là từ Light - Medium cho tới Dark.

POUR OVER

Pha Pour Over là phương pháp rót trực tiếp nước thông qua lớp cà phê được đựng trong một phễu lọc qua các dụng cụ pha như V60, Kalita, hay Chemex.

ESPRESSO

Espresso là một loại thức uống bắt nguồn từ Ý. Từ Espresso có nghĩa là phô bày, thể hiện. Ý chỉ một loại cà phê được pha chế nhanh, rõ ràng và thể hiện trước mặt khách hàng. Thang độ rang cho Espresso thường là từ Light - Medium cho tới Dark.