ARAMOUR – KHÔNG GIAN CHUYÊN CÀ PHÊ GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Tháng 11 năm 2018, Aramour mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên, sau này họ là những người bạn gắn bó với chúng tôi qua những câu chuyện cà phê thật đẹp.