ESPRESSO
22 December, 2019
ESPRESSO
22 December, 2019

NGHỆ THUẬT PHA POUR OVER

Bài viết liên quan

ESPRESSO

Espresso là một loại thức uống bắt nguồn từ Ý. Từ Espresso có nghĩa là phô bày, thể hiện. Ý chỉ một loại cà phê được pha chế nhanh, rõ ràng và thể hiện trước mặt khách hàng. Thang độ rang cho Espresso thường là từ Light - Medium cho tới Dark.